Komentáře

Když si stejní politici svůj zákon sami odhlasují, nebo svůj zákon ve vládě provádějí, jedná se o jasný střet zájmů. Navíc obě časově náročné funkce se nedají zvládnout aniž by obě utrpěly. To je jasné i neodborníkům. Mnozí politikové ve vládě jednají ve vlastním zájmu. Pak se jim daří zázračné obchodní transakce se ziskem desítek milionů. Tučné obchody jsou dohazovány partajním kolegům a korupce jen kvete. Není vůle něco proti korupci dělat, ať je u moci kdokoliv. Odstraněním přímého spojení politické moci a moci výkonné lze očekávat podstatné snížení korupce. Chceme aby politici vítězné strany ve vládě nebyli, ale vládní funkcí pověřovali kompetentní odborníky nepolitiky. Politik nemůže být odborník na vše. Necháte se operovat politikem?

Určitě opadne zájem materiálně a mocensky motivovaných lidí o vstup do strany. Tím vznikne prostor pro jiné vhodnější kandidáty a strany se tak automaticky očistí.

Naprostá většina práv, která EU svým občanům zaručuje, jsou omezena neznalostí jazyků a tedy nekomunikací za hranicemi. Tím jsou naše práva zmenšena jen na malou jazykovou oblast. Máme teoretická práva, ale prakticky je nemůžeme využít! Komunikace musí být umožněna všem občanům a ne jen úzké elitě. Všechny národní jazyky jsou těžké, protože jsou velmi nepravidelné. Jen zavedení mnohonásobně snadnějšího, pravidelného a fonetického jazyka EVROPŠTINY může problém vyřešit. Evropština existuje a je vyzkoušená. Její zavedení vyžaduje politickou vůli.

V ekonomice hraje komunikace zásadní roli. Mohly by se USA stát světovou velmocí, kdyby každý z jejich padesáti států mluvil vlastním jazykem? Proč má průměrný Američan o víc než polovinu větší výkon, než Evropan? Jsme horší?

Když se naši předci rozhodovali, zda nahradit všude zavedené římské číslice novými, ale neznámými arabskými, byli v podobné situaci jako my dnes. Máme prosazovat rozšířenou, ale zdaleka ne optimální angličtinu, nebo najít účinnější řešení? Naši předchůdci se rozhodli správně a nám to přineslo prosperitu. Správná volba jazyka má dopad mnohem rozsáhlejší než číslice. Souvislosti si musíme uvědomit a vybrat správně. Bude to mít velký dopad na život náš i příštích generací! Všeobecné zavedení angličtiny poruší základní princip rovnosti občanů EU. Jak si můžete být rovni, když jeden národ používá mateřský jazyk a ostatní se ho musí pracně a nedokonale celý život učit? Snadný pravidelný, logický a pro všechny stejný jazyk je moudré a demokratické řešení jazykového problému! Chceme Evropu, kde se všude snadno domluvíme. To přinese nesrovnatelně lepší vjem evropské vzájemnosti než jakákoliv smlouva.

Ekonomický dopad tohoto kroku nás zachrání před světovou konkurencí a udrží životní úroveň.

Svět je plný klamných tvrzení a otáčení smyslu, která se bez zamyšlení nekonečně opakují. Práce se má dělat dobře na každé úrovni. I ve státě je potřeba správně dělat správné věci. Nazývat to pravá, levá je zbytečné. Zkrucování původního významu najdete všude. Například pojem kapitalizmus jehož pravýznam jasně znamená používání hlavy, byl změněn na peníze!.
Přílišná koncentrace na peníze je, jak právě vidíme, špatná a následky pak nesou hlavně prostí lidé. Centrum našeho zájmu nesmí být jen vlastní koryto. Pak bude naše práce radostnější, podnikání úspěšnější a život šťastnější. Společnosti a všem se povede lépe. Chceme propagovat nový, lidštější životní cíl.

Rozbujelá byrokracie nám bere svobodu a ujídá nám z talíře. Chceme, aby se rozhodovalo na nejnižší rozumné úrovni. Cestou není jen elektronizace byrokracie, ale hlavně rušení zbytečných formalit. Jinde to jde. Proč ne u nás? Vše nelze kontrolovat. Musíme se vrátit k větší zodpovědnosti všech.

Cesta vede jen přes zásadní omezení již existujících zákonů a vyhlášek. Povinnost za každou novou zrušit dvě staré, vytvoří nutný tlak k účinné debyrokratizaci a nastavení správného přístupu k organizování celé společnosti.