Princip konta pro všechny u Národní banky

Česká národní banka má ústavou danou povinnost starat se o oběživo ve formě bankovek a mincí.

V dřívějších dobách se tento typ oběživa používal pro všechny platby. Dnes je situace zcela jiná. Většina plateb se provádí elektronickými převody a užívání bankovek a mincí klesá.

To vede ke zcela absurdní situaci, kdy jsou občané kvůli platbám nuceni zakládat účty u soukromých společností - bank. Stávají se tak, ať chtějí nebo ne, obětí privátních subjektů, kterým musejí za jinak samozřejmé služby platebního oběhu platit nemalé částky. Každý Čech dal vloni (2009) bankám 4 600 Kč na poplatcích!

Ještě horší je, že ukládáním peněz na našich účtech u privátních bank dáváme těmto organizacím pravomoc s našimi penězi vydělávat další, poněvadž naše banka je ihned půjčí další bance a ta zase další. Nekontrolovaně vznikají obrovské, virtuální masy peněz. Výsledným nasbíráním dluhů a úroků cestou peněz vzniká všeobecné zadlužení a bubliny, které svým konečným postihem padají na hlavu původního majitele konta. To je právě v současnosti zcela zřejmé.

Navíc se z našich kapes v bankách hromadí gigantický kapitál, který dává bankám neuvěřitelnou ekonomickou a následně i politickou moc. Ta je nekontrolovaná a má nakonec nejen celonárodní, ale i celosvětový dopad. Nekonečným řetězením půjček lze ničit život mnoha lidí, zvláště pak těch nezámožných. Celkový dopad tohoto systému je vskutku planetární a neblahý pro její obyvatele i ekologii.

Platební oběh ale má být v rukou celé společnosti, a tedy státu. Občanská strana proto navrhuje celoplošné zavedení elektronických plateb občanů a organizací tím, že jim bude zřízen účet u Národní banky. Platby a příjmy půjdou na toto konto. Občanům se aktiva budou úročit stejnou sazbou, kterou nabízí Národní banka privátním bankám.

Tato služba bude bezplatná, neboť takto stát vlastně splní svou ústavní povinnost kontroly oběživa.

Zásadně se zlevní a rozšíří platby například přes mobil a tím se odstraní mnoho dnešních komplikací s platbami. Budeme tak dobře připraveni na budoucí omezení plateb bankovkami a mincemi. Národní banka ušetří velké výdaje na udržování klasického oběživa.

Pochopitelně svoboda uložení peněz v bankách zůstává plně zachována. To už je ale na rozhodnutí každého občana, ale ne nutnost. Banky, budou-li chtít získat a udržet své klienty, jim budou muset nabídnout vskutku cenné služby a klientům dobře sloužit a ne je odírat.

Tento projekt má další kladné dopady na společnost a její ekonomiku, které zde z praktických důvodů nelze vysvětlovat. Je to téma pro odborníky.