Proč je nutno vyčistit náš právní systém?

Člověk se narodil, aby se stal svobodným. Podmínky pro takový vývoj musí zajistit společnost a její právní systém.

Děje se pravý opak!

Parlament funguje jako fabrika na zákony a produkuje jich tolik, že nejen normální občan, ale i sami politici, úředníci, právníci a soudy nedokáží dnes říct, co je správné a co ne. Soudy docházejí mnohdy k protichůdným rozhodnutím. Vláda a úřady chrlí nařízení a vyhlášky šíleným tempem. Jak má vědět normální občan, co je ještě dovolené a co je zakázané?
Jak to má vědět naše mládež? Nedivme se, že se pak chová, jako by žádný zákon neexistoval.

Zmatek zákonů zamlžuje situaci do takové míry, že i podvodné transakce a úchvatné zisky ať již udělané premiérem či ne, se jeví jako zákonné a dovolené, na druhé straně se občan práva těžko dovolá.

Občan se nachází v podobné situaci jako moucha v síti pavouka. Je také opřádán stále větším množstvím kliček nařízení a zákonů, takže se může stále méně hýbat a nakonec je úplně vysát.

Stávají se z nás otroci systému, který svou nečinností podporujeme.

Je zcela absurdní si myslet, že život se svou pestrostí a každodenně novými situacemi a výzvami je možné vymezit jakkoliv složitým systémem zákonů a nařízení. To potlačuje vývoj, kreativitu a ohrožuje naši budoucnost ve všech směrech.

Společnosti prospěšný a lidsky jedině správný je směr opačný!

Ten vede k malému počtu základních pochopitelných zákonů a nařízení, která jsou známá většině občanů a celou společností žitá. Tak se vytváří pro každého prostor pro vznik vlastní zodpovědnosti a rozvoj osobní svobody. Ta je přece základem svobodné společnosti.

Návrh za každý nový zákon a nařízení odstranit dva starší není ani hloupý, ani neúčinný.
Nechť ti, kteří tento neúnosný dnešní stav zavinili teď učiní zpětný krok. A to tak dlouho, až bude dosaženo patřičného ozdravění stavu.

Ze zkušenosti všichni víme, že každá strana a každá vláda slibuje omezení byrokracie a boj proti korupci. Nikdy k tomu nedošlo, ale naopak byrokracie a korupce, kterou přímo vyživuje, se stále rozšiřuje.

Nebude tomu nikdy ani jinak, pokud budou naše politické a správní instituce chrlit nadále zákony a vyhlášky! Jejich provádění bude zcela logicky vyžadovat větší počet úředníků.

Správná cesta nevede přes elektronizaci byrokracie, ale přes její zásadní omezení.