Program pro Čechy a Evropu

OBČANSKÁ STRANA

Strana chce být pro všechny občany. Nejedná o klasickou politickou stranu.
Chceme politiku dělat zásadně jinak.
To voliči opravdu žádají a žádná strana to nenabízí.


1. Účinná komunikace má velký dopad na ekonomiku a je nezbytná jak pro Čechy, tak pro EU. Jsme pro zavedení společného jazyka evropštiny v Česku a EU.

2. Národ potřebuje kompetentní řízení. Navrhujeme namísto politiků obsadit důležité pozice osvědčenými odborníky

3. Strana chce ukázat správný směr „depolitizace" státu. Naši zvolení funkcionáři strany nebudou zasedat ani ve vládě ani v jiných vysokých výkonných funkcích, ale místo sebe vybírat zkušené a osvědčené odborníky nepolitiky.

4. Limitace korupce omezením přímého vlivu politiků na výkonnou moc.

5. Dekriminalizace společnosti. Povinná deklarace původu velkých sum peněz a majetku přesahujícího deset milionů korun. Nevysvětlené velké příjmy budou zatíženy vysokou daní.

6. Zlepšení sociální situace starých a nemocných spoluobčanů tím, že zneuživatelé při opakování budou lépe kontrolováni.

7. Odstranění zneužívání dávek u dlouhodobě nezaměstnaných zavedením povinnosti osobní přítomnosti po celou pracovní dobu k veřejně prospěšným činnostem a využití tohoto času ke zlepšení kvalifikace, gramotnosti a vzdělání. Ubude tím též času na kriminalitu.

8. Zabezpečení části důchodu usnadněním získání vlastní střechy nad hlavou. Zabránit spekulaci a zvyšování cen bydlení silným zdaněním zisků z převodů pozemků a staveb.

9. Zvýšení kvality vzdělání a autority učitelů udělením výchovných kompetencí učitelům.

10. Orientace vědy a vývoje na prakticky použitelné projekty. Profesoři budou potřebovat průmyslovou zkušenost

11. Podstatné omezení byrokracie a počtu zákonů, povinností při zavedení nového zákona či vyhlášky zrušit dvě staré.

12. Působení pro převod všech daní na DPH. Tato daň se snadno vybírá a spravedlivě postihuje spotřebu a ekologické zatížení přírody při výrobě zboží. Nemá negativní vliv na vývoz a netlumí ekonomiku. (Nutná koordinace v EU).

13. Umožnit firmám tvoření podstatného investičního kapitálu a zabránit tak zbytečnému plýtvání způsobenému dnešními daňovými zákony. Zvětší se počet pracovních míst a stabilita podniků.

14. Omezovat subvence. Berou se fungujícím firmám a jsou většinou neplodné. Stát a EU by mohl fungovat jen jako garant u bank.

15. Opakovaná trestná činnost by měla vést k násobně delším trestům. Stejně tak u policie apod. Zavedení prospěšných prací namísto uvěznění ve vhodných případech.

Strana nenabízí voličům nic zadarmo, žádné výhody na dluh. Toto je jen klam a vždy to nakonec stojí průměrného občany víc, než získá. Nejlepší sociální výhody vždy poskytuje jen dobře vedený stát s účinnou ekonomikou. Naším cílem je služba ostatním a ne sobě. Tento program to ukazuje zcela jasně.

Ad 1

Účinná jazyková komunikace je pro nás jako malý národ nesmírně ekonomicky důležitá. Kvalitní komunikace nám umožní se mnohem lépe uplatnit na padesátkrát větším evropském trhu. Dnešní politika opravdové jazykové kolonizace angličtinou nás dovede do velmi nevýhodné pozice.

Angličtina je germánský jazyk a je pro germánské národy tak snadno naučitelná, jako pro nás slovenština, nebo polština. V angličtině náš národ nebude zrovna tak moci komunikovat, jako to nedokázal po třech stech letech habsburského poněmčování. Nesmíme se nechat slepě zavést do kouta, ze kterého se nedostaneme již nikdy a to tam jdeme ještě dobrovolně. Nenásledujte slepé politiky! Špatně skončíte! Evropa zavedla společnou měnu, ať zavede také společný jazyk evropštinu. Proč vybírat špatné řešení, když existuje mnohem lepší, snazší, levnější, demokratičtější a po všech stránkách výhodnější pro malé ale i velké národy? Je to jako trvat na používání římských číslic jen protože jsou již zavedené. Přejděte na číslice arabské. Lépe se s nimi počítá!. Jedná se o vaší budoucnost a o život vašich dětí!

Ad 2

Jak se dostane člověk do politiky? Dost často proto, že nemá nic lepšího.
Ti lepší již našli dobré pozice jinde, nebo se zaměstnávají sami a jsou-li úspěšní, do politiky nepůjdou ani náhodou.
Co potřebuje znát politik nejvíc, aby se dostal na špičku? Jistě je to síla loktů a politikaření. Když se takový odborník pak stane premiérem tak nás chraň Bůh. Takové případy máme u nás běžně. Než vás nechají řídit auto musíte mít na to kurzy, jízdy a zkoušky. Premiérem nebo ministrem se může stát kdokoliv.

Vidíme to denně. Stačí být v partaji. Ministři si mohou svá ministerstva volně přehazovat. Znalosti tu asi nehrají vůbec žádnou roli. Nechali byste se operovat politikem? Vést stát je těžší. Je současný stav pro vás a pro naši zemi dobrý? Má to tak pokračovat?
Naše strana s tím chce radikálně skoncovat. Do odpovědných funkcí se musí dostat lidé odborně vzdělaní, zkušení a korektní. Jen toto zaručí dobou funkci.

Ad 3

Naše strana zavádí zcela nový princip zakazující stranickým funkcionářům vstup do funkcí státní výkonné moci. Jsou politikové, kteří v politice uspěli a tedy na tom místě mají zůstat. Jejich místo je politické, to znamená v parlamentu a v senátu. Naši vrcholní a ve volbách úspěšní politikové ale budou mít povinnost na výkonná místa vybrat kompetentní odborníky. Budou to vysoce vzdělaní experti s praxí a zkušenostmi. (Kdyby se věnovali politice, nestačil by jim čas na odborné vzdělání a praktické zkušenosti.)
Vyřeší se konečně nepřípustná kumulace funkcí, kdy v praxi ministr neví, zdali má pracovat na ministerstvu, nebo v parlamentu. Pak nemůže vykonávat žádnou funkci kvalitně a tím stát a občané samozřejmě trpí.

Tím, že politikové nebudou fungovat ve výkonné moci, se omezí zájem ziskuchtivých a charakterově nevhodných lidí o naši stranu. Tím bude usnadněn přístup obětavým, korektním lidem, kteří budou mít vyšší cíle, než ty materiální. To by mělo vést ke kvalitním kandidátům pro volby a funkce v politických orgánech státu. Zlí jazykové praví, že nikoho nenajdeme. Tomu nevěříme. Česko má dost kvalitních lidí, kteří mají jiné cíle, než se jen obohatit, nebo toužit po moci.


Ad 4

Oddělení politické moci od moci výkonné bude brzdit možné korupční chování politiků tak známé z minulosti. Sníží se tím také vliv různých zájmových skupin na politiky a ti budou moci kvalitněji pracovat. Budou mít více času se soustředit na svou práci a tvorba zákonů se zlepší.


Ad 5

Naše strana je v zásadě proti omezování svobody občanů kontrolováním jejich majetku. Současná situace je však natolik neúnosná, že je potřeba účinně zabránit okrádání normálních občanů různými živly, které nacházejí stále nové cesty, jak se na druhých nelegálně obohacovat. Tím trpí všichni vespolek. Strana chce proto zavést povinnou deklaraci movitého a nemovitého majetku přesahujících deset milionů korun. Legálně neprokázané nabytí bude silně zdaněno.

Deklarace příjmu a majetku není ve světě nic nového. Tento systém dlouhodobě funguje i v jiných vyspělých zemích, např. ve Švýcarsku.Toto opatření bude jen dočasné, dokud se naše prostředí patřičně nezcivilizuje.

Ad 6

První sociální povinností každého vyspělého, lidského, demokratického státu je umět se postarat o nemocné, staré a jinak postižené spoluobčany.
V současnosti je náš sociální systém velmi silně zatížen lidmi, kteří ho zneužívají a pak není dost prostředků na zajištění oprávněné péče pro nutné spoluobčany. Toto se musí radikálně změnit omezením zneužívání systému parazity.

Ad 7

Závažné chyby a opomenutí základních povinností předchozích vlád vedlo k tomu, že se vytvořily skupiny obyvatel, které ve velkém procentu zneužívají dávky a žijí z nich výlučným způsobem. Jejich potomci jsou vedeni ke stejnému typu nespořádaného života. Příjem si kompletován krádežemi a jinými zločinnými skutky. Toto dává nejen špatný příklad spoluobčanům, ale ohrožuje dlouhodobě i samotné základy naší demokratické společnosti. Parazitický způsob života nevede k správnému lidskému vývoji člověka.

Je na čase proto zasáhnout rozhodným způsobem, aby se poměry nevyvinuly do prakticky neřešitelné situace, jak je tomu již v některých státech EU.

Je potřeba odvádět postižené od parazitování na společnosti tím, že takové osoby budou zařazeny do povinného výchovného a pracovního systému již od časných ranních hodin a trvajícího minimálně po celou normální pracovní dobu.
Během této doby budou vykonávat veřejně prospěšnou práci a vzdělávat se v základních způsobech řádného života a starosti o rodinu. Tím se mohou doplnit nedostatečné znalosti, zvýšit gramotnost a upravit životní cíle daných spoluobčanů.

V případech, kdy tito nebudou schopni vést své domácí rozpočty bez vytváření dluhů, bude poskytovatel sociální podpory platit po nutnou dobu základní poplatky jako nájem, pojištění a jiné platby přímo poskytovateli služeb.

Aby se zamezilo zneužití sociálních prostředků na alkohol, drogy a jiné zbytečné výdaje například v hernách, bude se sociální podpora vyplácet ve stravenkách a podobných poukázkách. To má přispět k tomu, aby děti podporovaných občanů nebyly vlastními rodiči připraveny o nutné, státem poskytované, životní prostředky.

V zájmu správné výchovy dětí, by úřady měly častěji sáhnout po přemístění dětí z nevhodných rodin do opatrovnických rodin či jiných vhodných zařízení. Tím se přeruší bludný kruh a dětem zajistí důstojná budoucnost. Děti mohou trpět nejenom nemocemi, ale i naprosto nevhodnými rodiči. Potřebují proto naši pomoc.

Ad 8

V současné ekonomické a demografické situaci je zajištění důstojného stáří prioritou občanů a stát by ji měl podporovat. Poněvadž nelze do budoucna uchránit životní úspory náležitým způsobem a poněvadž neexistují bezpečné metody zajištění úspor proti ekonomickým turbulencím ani zločinnému vytunelování fondů, vidíme jako jedinou možnost pokrytí alespoň části příjmu ve stáří zajištěním vlastní střechy nad hlavou. Ubytování je základní životní potřebou a její zajištění odpovídá asi třetině výdajů ve stáří. Nemovitosti jsou velmi bezpečnou investicí.

Stát bude podporovat úsilí občanů vytvořením státního pojišťovacího fondu, který by kryl občany investující do zajištění důstojného stáří zajištěním vlastního ubytování před nepředvídatelnými událostmi. Tyto budou vždy poměrně vzácné a proto si nevyžádají větších investic nebo rezerv.

Zajištění vlastního ubytování bude osvobozeno od jakýchkoliv daní či dávek, neboť touto svou činností občan snímá ze státu značnou část povinnosti o jeho sociální zabezpečení ve stáří.

Pro udržení nízkých cen ubytování občanů je nutné zajistit rozumné ceny jak domů či bytů, tak i pozemků. V minulosti ceny závratným způsobem rostly kvůli spekulačním obchodům se stavebními pozemky a se stavbami vůbec.

K omezení spekulace v tomto sektoru bude zavedena značná daň na nadměrný zisk z obchodů s pozemky, domy a bytovými stavbami.

Dále je nutné podstatně snížit byrokratické náklady a poplatky ve stavebním sektoru bytové výstavby převedením kompetence rozhodnutí na místní organizace správy a zcela odstranit zbytečnou další byrokracii v této oblasti. Toto se bohužel v poslední úpravě vůbec nepodařilo. Je potřeba využít zkušeností ze zahraničí, kde je stavební povolení vyřízeno do měsíce s minimálními náklady. Obce a města znají svoji situaci nejlépe a delegování kompetence rozhodnutí je možné a správné. K eventuelní opravě chybného rozhodnutí budou sloužit nadřízené orgány.

Ad 9

Úroveň českých žáků v celosvětovém hodnocení klesá. Toto je závažný problém pro pozdější profesiální uplatnění a konkurenceschopnost našich podniků.

V českých školách se snižuje disciplína a v takovém prostředí účinnost výuky klesá. Učitelé nemají prakticky žádné prostředky jak udržet nutnou kázeň. Dokonce jim hrozí i napadení ze strany vlastních žáků. Žádný stát nemůže takovou situaci v přípravě nových generací tolerovat.

Je proto nutné zvládnout rušivé elementy a dát učitelům více kompetencí k zjednání nápravy a zlepšení kázně. Usilujeme o zavedení kázeňských opatření, která by pomohla učitelům získat respekt u žáků i jejich rodičů.

Jedna taková možnost je například vyloučení ze školy a přesun do školy jiné i když vzdálenější. Je nutné uvažovat i o nějaké spoluúčasti odpovědnosti rodičů problematických žáků ve formě náhrady za ztrátu účinnosti výuky a času pro spolužáky.

Jazyková výuka dvou cizích jazyků zabírá deset a víc procent času. S tím spojené jsou i vysoké náklady a ztráta času potřebného na výuku jiných důležitých oborů. To jsou třeba přírodní vědy, výchova pro život ve společnosti a další předměty.

Účinnost jazykové výuky (ale i jiných předmětů) může být podstatně zvýšena zavedením propedeuticky působícího pravidelného jazyka evropštiny v souladu s bodem 1 našeho programu. Vytvoření pravidelné mentální struktury umožňuje podstatné zkrácení výuky jiného cizího jazyka i jiných předmětů díky zvládnutí logického myšlení při studie evropštiny. Bez velkých nákladů lze dosáhnout víc.


Ad 10

Poměrně vysoké investice do vědy a výzkumu generují jen zanedbatelné výnosy. I tak věhlasná práce prof. Holého přináší zanedbatelné výtěžky České akademii věd ale dvoumiliardové dolarové roční zisky americké farmaceutické firmě Gilead, která výsledky výzkumu využívá. Jedná se o velmi vážné selhání politiky výzkumu vědy tak jak je dodnes u nás řízena.

Naše strana je pro orientaci výsledků výzkumu na prakticky využitelné projekty. Malá země Česko nemůže mít ambice USA, Číny nebo Ruska. Na to naše prostředky do vědy investované nestačí. Musíme proto prostředky investovat do projektů, které můžeme považovat za realizovatelné.

U podporovaných projektů vyžadujeme ekonomické zhodnocení realizovatelnosti a výnosnosti. Aby se výuka našich studentů orientovala reálným směrem, je potřeba při nominaci profesorů a vysokých funkcionářů vzdělávajících studenty, nebo rozhodujících o vědeckých projektech vyžadovat praktickou průmyslovou nebo analogickou praktickou zkušenost.

Ad 11

Počet přijatých zákonů a vyhlášek narostl do absurdních rozměrů. Ani zkušení právníci se již v nich nevyznají a různé soudy dávají zcela odlišná a protichůdná rozhodnutí.

To způsobuje zásadní nejistotu pro občany a organizace naší republiky. Tento proces je potřeba zcela zásadně zastavit. Naše strana požaduje, aby za každé nařízení a nově vydaný zákon zákonodárci a příslušná ministerstva zrušili předem dva jiné zákony nebo vyhlášky. Toto má platit do doby než se přebujelost legislativy zredukuje na nejméně polovinu dnešního stavu.

Tento přístup jednak omezí vytváření nových zákonů a vyhlášek, jednak povede politiky k rozumu a eliminaci zbytečných zákonů a vyhlášek. Právní situace se takto stane zvládnutelná alespoň pro odborníky.

Ad 12

Naše strana bude působit, aby se náš a evropský daňový systém přesouval z přímých daní na nepřímé. Převodem hlavního zdanění z přímých daní na nepřímé se zásadním způsobem zvyšuje průhlednost výběru daní (typ DPH) a podstatně zjednodušuje jejích administrativa. Nepřímé daně jsou často jen politikou, jak odebrat další peníze občanům, aniž by si toho byli vědomi.
Zdanění firem poškozuje firmy v konkurenčním boji a výsledně postihuje daňové poplatníky více, než si myslí. V mnoha případech se jedná o klamání občanů politiky. (S daní firem nakonec občan zaplatí při koupi výrobku ještě navíc i DPH z vybrané daně!) Zpřehlednění situace je nutné pro udržení konkurenceschopnosti evropského průmyslu a služeb.

Nepřímé daně cílí na spotřebu. Jsou sociálně i ekologicky spravedlivé.
Ten kdo nakupuje více zboží, přirozeně také zatěžuje více prostředí a je tedy správné, že platí víc, než babička na vesnici, která nemá auto a kupuje si jen chléb.

Ad 13

Naše daňové zákony jsou nastaveny tak, že podniky nutí plýtvat prostředky, aby se vyhnuly vysokému zdanění. Důsledky bodu 12 by měly přinést částečnou nápravu. Je však nutné umožnit firmám vytvářet kapitál nutný k rozšíření aktivit v budoucnu v měřítku podstatně větším, než je tomu dnes. Zmizí velké terénní automobily s mřížovanou přepážkou, které v tak velkém počtu ztěžují dopravu na našich silnicích a plýtvají prostředky, které by jinak při rozumném nastavení daňovém systému mohly být využity k rozšíření aktivity podniků a tvorbě nových pracovních míst.

Ad 14

Naše strana je pro omezování subvencí jak v Česku, tak i v EU. Subvence jsou vhodným nástrojem pro podporu aktivit jen ve speciálních situacích. Vstupem do EU a v EU samé se subvence rozmohly fatálním způsobem.
Je to totiž jeden z mála instrumentů evropských úřadů jak trestat státy, které neuposlechnou v provádění direktiv Bruselu.

Je to škodlivý systém, který umožňuje ochuzovat úspěšné, daně odvádějící firmy a peníze od nich získané převádět na jiné často spekulativní, ne-li podvodné aktivity. Sama EU přiznává masivní neúčinnost subvencí v minulých letech. Naše strana bude usilovat o podstatné omezení subvencí státu i EU na jen na závažné projekty. Jedná se o účelné využití našich vlastních peněz. Možnou alternativou pro řádně vybrané projekty by bylo poskytnutí bankovní záruky na půjčku buď státní, nebo EU institucí.

Ad 15

Většina trestných činů je páchána recidivisty. Je potřeba konečně učinit konec tomuto bludnému kruhu. Opakované trestné činy musí být násobně trestány. Je zcela nezodpovědné, aby na svobodu byli vypouštěni zločinci páchající opakovaně stejné delikty. Před takovými zločinci musí být společnost chráněna. Stát by měl odškodnit oběti kriminálních činů zvláště u opakovaných zločinů. Nedokázal totiž ochránit normální občany.

Režim trestu by měl být nepříjemný natolik, aby návrat do vězení nebyl přijatelnou životní alternativou. Hotelové podmínky jsou pro občany nákladné a vůbec nefungují jako trest. Zajištěny by měly být jen základní životní podmínky. Zbytek by si vězeň dokupoval ze svých peněz.

Kontakty

E-mail: info@obcanskastrana.info